SWS członkiem LawExchange International

16 maja 2015 roku, po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji, SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp.k. została przyjęta w poczet członków międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych kancelarii prawnych LawExchange International (LEI). Zasięg działania kancelarii zrzeszonych w LEI obejmuje Europę, Amerykę Północną i Południową, Azję i Bliski Wschód. Członkostwo w organizacji pozwala na zapewnienie naszym Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie we wszystkich krajach, w których działają kancelarie – członkowie stowarzyszenia. Przystąpienie Kancelarii SWS do LEI oznacza dla naszych Klientów dostęp do unikalnej wiedzy o lokalnych przepisach, procedurach, warunkach ekonomicznych i biznesowych, aspektach kulturowych i politycznych prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach, w których działają członkowie stowarzyszenia. Warto podkreślić, że kooperacja w ramach LEI nie ma charakteru wyłącznie formalnego. Przedstawiciele stowarzyszonych kancelarii spotykają się dwa razy do roku na konferencjach poświęconych pogłębianiu i optymalizowaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń. Przyjęcie w poczet LawExchange International otwiera nowe perspektywy zarówno przed Kancelarią SWS, ale także, a może przede wszystkim przed naszymi Klientami, dla których złożone kwestie terytorialne nie będą stanowić przeszkody w rozwijaniu działalności gospodarczej poza granicami...

SWS doradza spółkom z Grupy ENEA w procesie pozyskania finansowania na nabycie obligacji oraz przy ich emisji.

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp.k. doradzała spółkom ENEA S.A. i Enea Operator sp. z o.o. w procesie negocjacji i zawarcia umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji przez ENEA S.A., a także działań związanych z pozyskaniem finansowania na wykonanie wieloletniego planu inwestycyjnego ENEA Operator sp. z o.o. Nasi prawnicy zaopiniowali projekt umowy ramowej zawieranej przez ENEA S.A. i ENEA Operator sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na pozyskanie finansowania, przeznaczonego docelowo na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. Wartość finansowania to 946.000.000 złotych. Eksperci z Kancelarii SWS opiniowali również umowę dotyczącą emisji obligacji przez ENEA Operator sp. z o.o. i ich nabycia przez ENEA S.A., a także badali formalno-prawną stronę emisji obligacji przez ENEA Operator sp. z o.o. w ramach Wykonawczej Umowy Programu Emisji Obligacji do kwoty 946.000.000 złotych, w kontekście wymogów korporacyjnych koniecznych do spełnienia w celu sfinalizowania...