Wspieramy Poznański Festiwal Mozartowski

W dniach 28 listopada – 12 grudnia 2015 roku odbędzie się XIII Poznański Festiwal Mozartowski, którego organizację, jak co roku, aktywnie wspiera SWS. Tegoroczna edycja – „Mozart po niemiecku” – inauguruje kolejny cykl programowy Festiwalu, podczas którego, przez następnych siedem lat, organizatorzy zapraszają na podróż szlakiem Mozarta. W ramach Festiwalu, w dniu 4 grudnia o godzinie 23 w Archikatedrze, będzie mieć miejsce unikalne wydarzenie, które każdego roku gromadzi liczną rzeszę melomanów – Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem – msza żałobna sprawowana za duszę kompozytora w rycie sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, oprawiona jego Requiem. Więcej informacji na...

SWS wygrywa dla Poznania sprawę z powództwa dewelopera

Miasto Poznań, które w procesie z powództwa jednego z poznańskich deweloperów było reprezentowane przez radcę prawnego Agnieszkę Mieczkowską i radcę prawnego Rafała Ratajczaka z SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp.k., nie będzie musiało płacić deweloperowi odszkodowania w łącznej wysokości ponad 15 milionów złotych z tytułu braku możliwości zrealizowania zamierzonej inwestycji na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu, w wyniku niewydania przez Miasto warunków zabudowy dla nieruchomości dewelopera przed uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zmieniły przeznaczenie tego terenu. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo przeciwko Miastu Poznań o odszkodowanie wskazując, że po pierwsze: powód winien legitymować się wydanym we właściwym postępowaniu administracyjnym orzeczeniem o niezgodności z prawem niewydania decyzji o warunkach zabudowy, a po drugie: powód nie wykazał faktu poniesienia szkody. Apelacja powoda od ww. wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 roku, który nie dopatrzył się po stronie Miasta Poznania czynów niedozwolonych, oraz podkreślił również, że kwestia ewentualnych uchybień w postępowaniu administracyjnym, jeżeli rzeczywiście miały miejsce, nie należy do kognicji sądów powszechnych i winna być badana w toku stosownego postępowania administracyjnego lub...