SN: Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpisu własności na rzecz dłużnika nie stanowi podstawy do umorzenia z urzędu egzekucji skierowanej do tej nieruchomości

SN: Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpisu własności na rzecz dłużnika nie stanowi podstawy do umorzenia z urzędu egzekucji skierowanej do tej nieruchomości

W dniu 27 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego, w sprawie o sygn. III CZP 83/19, w odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Okręgowy zagadnienie prawne, podjął uchwałę następującej treści:   Wykreślenie z księgi...
COVID-19: wyrok WSA w Opolu

COVID-19: wyrok WSA w Opolu

Wyrokiem z dnia 27 października 2020 r., w sprawie dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił...
Prezenty o małej wartości a VAT

Prezenty o małej wartości a VAT

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, na mocy której zwiększono z 10,00 zł do 20,00 zł limit wartości drobnych upominków, których nieodpłatne przekazanie nie podlega VAT. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Ustawy o...