W dniu 20 maja 2015 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił wyniki konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Nowym operatorem wyznaczonym została Poczta Polska S.A., której oferta otrzymała najwyższą, niemal maksymalna liczbę punktów (210 na 220 możliwych).

W procesie przedkonkursowych konsultacji społecznych oraz na całym etapie przygotowywania oferty Poczcie Polskiej doradzał zespół specjalistów z kancelarii SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak: mec. Bartosz Wachowiak i mec. Anna Romejko – Borkowska.

Powyższy konkurs był pierwszym tego typu postępowaniem przeprowadzonym w krajach Unii Europejskiej. Polska jako jedyna zdecydowała się bowiem na niezwykle krótki, bo 3-letni okres przejściowy, mający na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku usług pocztowych.

Operator wyznaczony to podmiot, który w imieniu danego państwa zapewnia wszystkim obywatelom dostęp do usług pocztowych, świadczonych po przystępnych cenach, w każdym miejscu kraju i na takich samych zasadach. Co istotne, w myśl dyrektyw unijnych świadczenie powszechnej usługi pocztowej jest obowiązkiem państw członkowskich, które do tego celu mogą (ale nie muszą) wyznaczyć odpowiedniego operatora pocztowego.

Wśród najważniejszych obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego jest stworzenie odpowiednio rozmieszczonej sieci placówek pocztowych oraz świadczenie usług pocztowych odpowiednio często i o odpowiedniej jakości usług (co oznacza w szczególności doręczanie i odbieranie przesyłek przynajmniej raz dziennie przez pięć dni w tygodniu).

Zgodnie z prawem zakończenie konkursu nie kończy procedury. Aktualnie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, odpowiedzialny za regulację rynku usług pocztowych w Polsce, powinien wydać decyzję o ustanowieniu pocztowego operatora wyznaczonego na lata 2016 – 2025, powierzając obowiązek świadczenia usług powszechnych przez na najbliższe 10 lat spółce Poczta Polska S.A.

Dla zespołu Kancelarii SWS powyższy wynik jest niewątpliwie powodem do dumy – jako członkowie szerszego zespołu ds. oferty konkursowej Poczty Polskiej mogli bowiem wziąć tak aktywny udział w jednym z najważniejszych projektów istotnych dla rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce. Satysfakcja jest tym większa, iż Poczta Polska nie tylko złożyła najkorzystniejszą ofertę, przy której tworzeniu zespół Kancelarii doradzał przez kilka miesięcy, ale też że jej ocena przez UKE była tak wysoka.