Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która wprowadza nowe obciążenia m.in. opłatę cukrową.

 

Opłatą tą objęte będzie wprowadzenie na rynek krajowy napoi z dodatkiem cukrów, substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Za napój uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji słodzących, kofeinę lub taurynę, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

 

Opłata będzie składać się z dwóch części, tj. opłaty stałej i opłaty zmiennej. Opłata stała wynosić będzie 0,50 zł za litr napoju zawierającego cukry w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub zawierającego w jakiejkolwiek ilości co najmniej jedną substancje słodzącą oraz 0,10 zł za dodatek kofeiny lub tauryny w przeliczeniu na litr napoju. Opłat zmienna wynosić będzie dodatkowo 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju. Wysokość opłaty będzie zatem uzależniona od ilości cukru oraz obecności substancji słodzącej lub substancji aktywnych znajdujących się w napoju.