Skuteczny zespół.

Zespół Kancelarii SWS tworzy kilkadziesiąt osób pracujących z pasją i zaangażowaniem. Na stałe współpracujemy z ponad trzydziestoma doświadczonymi prawnikami (w większości radcami prawnymi). Poznaj sylwetki naszych wspólników.

Kosma STRYKOWSKI
wspólnik zarządzający

kosma.strykowski@sws.com.pl

Radca prawny, wspólnik zarządzający praktyką Kancelarii związaną z realizacją procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji biznesowych, służąc swoim bogatym doświadczeniem popartym studiami podyplomowymi z zakresu psychologii i marketingu UAM w Poznaniu. Stypendysta Hague Academy of International Law.

Bartosz WACHOWIAK
wspólnik zarządzający

bartosz.wachowiak@sws.com.pl

Radca prawny, specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym i prawie pocztowym, koordynuje praktykę kancelarii w zakresie sektorów regulowanych. Brał udział w licznych projektach z tego zakresu. Doświadczenie zdobywał w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz jako prawnik w ONZ w Nowym Jorku. Stypendysta Central European University/University of New York.

Anna NOWACKA
wspólnik

anna.nowacka@sws.com.pl

Radca prawny, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych oraz prawie zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Prowadzi i nadzoruje obsługę Klientów w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Agnieszka Mieczkowska
wspólnik

agnieszka.mieczkowska@sws.com.pl

Radca prawny – specjalizuje się prawie nowoczesnych technologii, prawie własności intelektualnej oraz danych osobowych. Obok kompleksowej, bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, zajmuje się także negocjowaniem umów z obszaru IT, w szczególności umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie i in. Wspiera dział procesowy Kancelarii. Ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii.

 

Jacek SROCZYŃSKI
wspólnik

jacek.sroczynski@sws.com.pl

Radca prawny, specjalista z zakresu procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności kontraktów budowlanych opartych o warunki kontraktowe FIDIC oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Posiada doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (ICC, KIG, SIDiR).

Ewa POTYRALSKA
wspólnik

ewa.potyralska@sws.com.pl

Radca prawny, wspiera dział procesowy kancelarii oraz koordynuje współpracę SWS i jej Klientów z podmiotami zagranicznymi. Prowadzi i nadzoruje obsługę Klientów w sprawach ubezpieczeniowych. Posiada doświadczenie w problematyce ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, turystycznego, a także wybranych zagadnień dotyczących praw autorskich.

Marta KRAWCZYK
wspólnik

marta.krawczyk@sws.com.pl

Radca prawny, LLM. Z Kancelarią związana od 2010 r. Od wielu lat świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i jednostek sektora publicznego, przede wszystkim w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, a także prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowlanych, w tym kontraktów budowlanych opartych na międzynarodowych wzorcach umownych FIDIC. Doświadczony pełnomocnik procesowy. Odpowiada za obsługę klientów niemieckojęzycznych.