Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 70/20

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 70/20

Sąd Najwyższy w dniu 9 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 70/20 dotyczącą kwestii czy dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku, w części w której oddalono jego żądanie główne, w sytuacji gdy nie został zaskarżony wyrok w części...