W roku 2019 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętować będzie 100-lecie swojego istnienia. SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. k. ma zaszczyt być partnerem kluczowego wydarzenia dla społeczności akademickiej, jakim jest Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku.

Obecnie Wydział Prawa i Administracji jako jedyny w Polsce posiada najwyższą kategorię A+ obejmującą działalność naukową, dydaktyczną oraz w zakresie współpracy z otoczeniem nadawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji o Zjeździe na stronie https://prawouam100.org/.