PRO BONO

Nasza codzienna praca to rozwiązywanie złożonych problemów. Nie zapominamy jednak, że świat to nie tylko wielkie liczby.

Częścią naszych obowiązków jest trwająca od wielu lat współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami na terenie całej Polski. Znajdują u nas wsparcie w zakresie bezpłatnych porad prawnych zarówno same organizacje, jak i ich podopieczni.

Angażujemy się również w akcje charytatywne, społeczne inicjatywy wspierające region oraz zapobiegające degradacji środowiska.

Centrum Pro Bono

Centrum Pro Bono to program, którego głównym celem jest pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi. Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy największe polskie kancelarie prawne, w tym Kancelarię Pawną Strykowski Wachowiak sp.k.

www.centrumprobono.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Misją Fundacji jest realizacja ogólnokrajowego programu „Zdążyć z Pomocą”. Fundacja otacza opieką ponad 8,5 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne-lecznicze, hospicyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Program jest otwarty dla wszystkich osób wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Działalność Fundacji polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia i długotrwałych rehabilitacji.

Wiemy jak ważna jest pomoc słabszym i potrzebującym, dlatego szczególną troską otaczamy dzieci. Jesteśmy stałym partnerem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Świadczymy na jej rzecz obsługę prawną związaną z bieżącą działalnością statutową. Wspieramy również działania Fundacji poprzez stałe doradztwo prawne i podatkowe pozostające w związku z darowiznami przekazywanymi na rzecz tej organizacji i opracowujemy dla niej ekspertyzy podatkowe dotyczące zasad opodatkowania środków przekazanych przez Fundację na rzecz jej podopiecznych.

www.dzieciom.pl

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

Fundacja „Barka” jest organizacją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Jesteśmy stałym partnerem Fundacji. Na rzecz fundacji świadczymy bieżącą obsługę prawną związaną z jej statutową działalnością. Dodatkowo podejmujemy kompleksowe działania mające na celu propagowanie wiedzy prawniczej wśród podopiecznych fundacji. Organizujemy szkolenia mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych fundacji oraz ich aktywizację społeczną i zawodową. Prawnicy Kancelarii udzielają też na rzecz jej wychowanków bezpłatnych porad prawnych mających na celu rozwiązanie ich bieżących problemów prawnych i podatkowych.

www.barka.org.pl

Nyatri – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej pomocy uchodźcom z Tybetu, również w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia, a także wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, by zachować przy życiu naród tybetański wraz z jego unikalnym dziedzictwem.

Działając na rzecz Fundacji, wspieramy jej działalność statutową poprzez świadczenie nieodpłatnego doradztwa prawnego.

www.nyatri.org