Strykowski, Wachowiak, czyli jak to jest z SWS?

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (SWS) działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Nasze biura znajdują się w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie.

Klientom proponujemy najwyższy standard obsługi prawnej (bieżącej lub doraźnej) we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zakresem działania administracji publicznej. Przez lata obecności na rynku usług prawniczych udało nam się zbudować głębokie i trwałe relacje z klientami, z czego jesteśmy bardzo dumni. Podstawą działania SWS pozostaje profesjonalizm, zaufanie oraz umiejętność otwartej i efektywnej komunikacji z klientami i kontrahentami. Naszym priorytetem jest bieżące reagowanie na potrzeby klientów oraz poszukiwanie i opracowywanie dla nich najskuteczniejszych rozwiązań. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów korporacyjnych, reprezentujących różnorodne branże życia gospodarczego i publicznego.

Do grona stałych klientów SWS należą jednostki samorządu terytorialnego, a także wiodące polskie przedsiębiorstwa, wśród których znajdują się liderzy branż oraz najbardziej innowacyjne, najszybciej rozwijające się na rynku firmy, w tym spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i strategiczne spółki Skarbu Państwa, jak również spółki polskie wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

5,1 miliarda euro

Łączna wartość inwestycji, w których braliśmy udział świadcząc pomoc prawną
w ciągu ostatnich lat wynosi ponad
5,1 miliarda euro.

Ponad 2000 godzin

Ponad 2000 tysiące godzin poświęciliśmy na świadczenie pomocy prawnej w ramach działań pro bono.

Przywróciliśmy Wartę Poznaniowi

Zaangażowaliśmy się w akcję mającą na celu odbudowanie koryta rzeki Warty i przywrócenia Warty Poznaniowi. Wydaliśmy album „Warta w Poznaniu”, który inspiruje do podjęcia realnych działań zmierzających do przywrócenia rzeki miastu i uatrakcyjnienia nadbrzeża. Zapoczątkowaliśmy w ten sposób dyskusję, której efekty możemy dziś oglądać w wielu miejscach nad poznańska rzeką.

Wyróżnienie od „Rzeczpospolitej”

Otrzymaliśmy wyróżnienie od redakcji dziennika „Rzeczpospolita” za wsparcie akcji Fundacji Dzieciom – „Zdążyć z pomocą” i wkład w akcję „Stop barierom w filantropii”, mającą na celu eliminację przepisów blokujących rozwój działalności charytatywnej w Polsce. Wspólnie z Centrum Pro Bono i organizacjami pozarządowymi wystąpiliśmy z inicjatywą uproszczenia prawa podatkowego by ułatwić prowadzenie działalności społecznej i zaproponowaliśmy stosowne zmiany w przepisach.

2000 sporów

Obecnie prowadzimy prawie 2000 sporów sądowych, w tym ponad 600 w skomplikowanych sprawach odszkodowawczych.

14 audytów w TP S.A.

W latach 2010 – 2013 zrealizowaliśmy
14 audytów w Telekomunikacji Polskiej S.A. i innych spółkach z Grupy TP, m.in. w zakresie wykonywania porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej – materiały z audytów były wykorzystywane przez Komisję Europejską.

Zwycięska oferta Poczty Polskiej

Świadczyliśmy wsparcie prawne dla Poczty Polskiej S.A. przy opracowaniu zwycięskiej oferty w pierwszym na terenie UE konkursie na operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych w latach 2016-2025.

Grupowe zakupy energii

Sprawowaliśmy doradztwo przy tworzeniu pierwszego w Polsce przedsięwzięcia polegającego na pierwszych grupowych zakupach energii elektrycznej przez różne jednostki Miasta Poznania, czego efektem były znaczne oszczędności w zakresie wydatków miejskich jednostek na energię elektryczną.

100 tysięcy pracowników

Nasi klienci zatrudniają ponad sto tysięcy osób.

Ponad 34 miliony użytkowników

Ponad 34 miliony użytkowników w Polsce i innych krajach europejskich stale korzysta z usług świadczonych przez naszych klientów. Nasze działania mają wpływ na ich i prawdopodobnie również na Twoje życie codzienne.

Nowelizacja Prawa Pocztowego

Braliśmy znaczący udział w pracach legislacyjnych obejmujących nowelizację prawa pocztowego (2012 r.). Powstało wówczas szereg interpretacji dotyczących stosowania prawa pocztowego. Nasza kancelaria świadczyła pomoc prawną w relacjach pomiędzy operatorem wyznaczonym a regulatorem rynku usług pocztowych. Byliśmy również prelegentami szeregu konferencji poświęconych rynkowi usług pocztowych (w tym kurierskich).

Lekcje prawa w liceach

Jako pierwsi wystąpiliśmy z inicjatywą prowadzenia lekcji z zakresu prawa w poznańskich liceach w ramach akcji „Lekcja prawa”.