Prawo
HANDLOWE

Wiele lat współpracy z największymi polskimi spółkami z różnych sektorów pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, dotyczące w szczególności:
• opracowywania dokumentacji korporacyjnej – statutów, umów spółek, regulaminów wewnętrznych,
• zakładania, łączenia, przekształcania, podziału oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
• pomocy prawnej przy wypracowywaniu szeroko rozumianego stosowania zasad ładu korporacyjnego,
• bieżącego doradztwa na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów,
• przygotowywania projektów uchwał organów spółki, reprezentowania i doradztwa na posiedzeniach władz spółek,
• doradztwa prawnego i reprezentacji w sprawach korporacyjnych w postępowaniach cywilnych, w tym rejestrowych,
• przeprowadzania zmian w strukturach korporacyjnych,
• przeprowadzania audytów korporacyjnych.