Prawo konsumenckie
I KONKURENCJI

Nasi eksperci zdobywali doświadczenie z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa konkurencji w strukturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współpracując z wiodącymi przedsiębiorcami kierującymi swą ofertę do konsumentów realizujemy w szczególności następujące zadania:

  • przeprowadzenie szczegółowej analizy stosowanych wzorców umów (regulaminów), w tym również regulaminów sklepów internetowych pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1497) oraz zawierania niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 3851 1 Kodeksu cywilnego, w szczególności wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przeprowadzenie analizy procedur postępowania z klientami pod kątem zgodności z przepisami ustawy kredycie konsumenckim, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DZ. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz innych właściwych ustaw,
  • przeprowadzenie analizy działań marketingowych w aspekcie ewentualnego naruszania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze z.) oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.