Prawo
PRACY

Kancelaria świadczy od wielu lat pomoc prawną  w obszarze zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Reprezentujemy pracodawców w sporach zbiorowych oraz wszelkich sporach i negocjacjach ze związkami zawodowymi, a także reprezentantami pracowników. Wspieramy też procesy związane z zatrudnianiem polskich pracowników za granicą oraz obcokrajowców w Polsce, w tym także obcokrajowców spoza krajów Unii Europejskiej. W ramach świadczonej pomocy oferujemy sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. opinii dotyczących roszczeń ze stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę, w tym wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, urlopów, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień mobbingu i dyskryminacji, a także przygotowanie lub opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym:

  • umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, zakładowych układów zbiorowych pracy, programów dobrowolnych odejść,
  • opracowywanie projektów kontraktów menadżerskich,
  • tworzenie kompleksowych rozwiązań prawnych zapobiegających korupcji wewnętrznej oraz naruszeniom zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno dla pracowników jak i pracodawców w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w trakcie sporów sądowych przed sądami wszystkich instancji.