Prawo własności intelektualnej
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W naszym Departamencie własności intelektualnej i nowych technologii pracują prawnicy posiadający unikatową wiedzę i cenne doświadczenie dotyczące szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i wszelkich aspektów związanych z zastosowaniem nowych technologii w biznesie. Obsługujemy transakcje z udziałem największych światowych producentów oprogramowania, między innymi w zakresie:

 • tworzenia umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych,
 • tworzenia umów dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego,
 • przygotowywania opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego,
 • przygotowywania i negocjowania umów dot. przygotowania, wdrożenia i utrzymania dedykowanych systemów informatycznych oraz umów licencji,
 • przygotowywania, opiniowania i negocjowania umów o poufności, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, umów wdrożeniowych i licencyjnych w zakresie programów komputerowych i systemów informatycznych, umów sprzedaży sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych, umów o świadczenie usług IT wraz z umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowania i negocjowania umów dot. generalnego wykonania inwestycji w zakresie postanowień dot. praw własności intelektualnej (prawa autorskie, know-how, własność przemysłowa) oraz umów o doradztwo w przygotowaniu oferty dla określonych projektów stanowiących podstawę nabycia praw własności intelektualnej do stworzonych na ich podstawie materiałów,
 • tworzenia i negocjowania umów o stworzenie utworów audiowizualnych (filmy dokumentalne) oraz dokumentacji zdjęciowej wraz z zasadami albo przeniesienia praw autorskich na zamawiającego, albo udzielenia mu licencji na korzystanie z tych praw, a także umów dystrybucyjnych w odniesieniu do filmów – dot. dokumentowania inwestycji realizowanych przez Klientów oraz promowania działalności inwestycyjnej spółek z grup kapitałowych,
 • prowadzenia sporów pozasądowych dot. ochrony praw do domeny internetowej,
 • prowadzenie sporów sądowych o naruszenie majątkowych praw autorskich,
 • przygotowywania i wsparcia klienta w negocjacjach umów o stworzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
 • przygotowywania umów o korzystanie z loga.