Automatycznie bliżej klienta

Projekt EU – platforma komunikacji B2B

Skomplikowane projekty oznaczają duże zespoły, olbrzymie ilości danych i konieczność ciągłej komunikacji. Usprawniamy pracę kancelarii i dialog z klientem stosując nowoczesne rozwiązania. Realizujemy projekt, dzięki któremu procesy biznesowe między SWS a naszymi kontrahentami i dostawcami usług zostaną uporządkowane i częściowo zautomatyzowane. Innowacyjny system informatyczny B2B, który wdrażamy w naszej kancelarii umożliwi szybką wymianę danych między kontrahentami i pracownikami.

System będzie dostępny z każdego miejsca na świecie o dowolnym czasie z poziomu 3 urządzeń – przeglądarki internetowej, telefonu komórkowego lub tabletu. Obejmuje działania związane z zarządzaniem projektami, pracą grupową, bazą wiedzy i dokumentami, obsługą kancelarii i z rozliczeniami projektów.

Poszczególne moduły zostaną ze sobą powiązane obiegiem zadań i dokumentów (worfklow). Dzięki temu wszelkie informacje, dane i dokumenty dotyczące naszych klientów oraz partnerów, spraw, zadań, prowadzonych projektów, czasu pracy, wiadomości itp. będą mogły „krążyć” w uporządkowany sposób, zarówno pomiędzy pracownikami jak również samymi klientami i naszymi partnerami. Wdrożenie podpisu elektronicznego w procesach pozwoli zastąpić tradycyjny (papierowy) obieg dokumentów, obiegiem elektronicznym.

Takie rozwiązania umożliwią między innymi wyeliminowanie powstawanie kilku wersji tych samych dokumentów czy też – dzięki wprowadzeniu wspólnego repozytorium danych – poszukiwanie informacji w kilkunastu miejscach w firmie. Będzie to również duże wsparcie podczas procesu wspólnego tworzenia dokumentacji, umów i kontraktów. System zadba o wersjonowanie dokumentów i ich obieg elektroniczny pomiędzy zainteresowanymi osobami. Partner/klient bez konieczności nawiązywania kontaktu z pracownikami kancelarii będzie miał dostęp do Repozytorium wszystkich dokumentów związanych z jego sprawą przez przeglądarkę internetową. Możliwe będzie także samodzielne przeszukiwanie listy według dowolnych kryteriów i przeglądanie jej poprzez system.

Cały proces związany z rozliczaniem projektów, zostanie zastąpiony formą elektroniczną. Zastosowanie elektronicznego podpisu umożliwi całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów również w procesie rozliczania.

System B2B zostanie dostosowany do obsługi partnerów zagranicznych, w całości będzie przetłumaczony na język angielski. Szczegóły tutaj.