Projekty
INFRASTRUKTURALNE

Liczna grupa Klientów działających w różnych branżach oraz znaczna różnorodność prowadzonych spraw pozwoliły Kancelarii na zdobycie bogatego doświadczenia i praktycznej wiedzy z zakresu obsługi kontraktów budowlanych i zamówień publicznych oraz świadczenia doradztwa prawnego na najwyższym poziomie.
Wśród wielu projektów, przy których realizacji Kancelaria świadczyła w ostatnich latach kompleksowe usługi doradcze, wskazać należy w szczególności takie inwestycje jak:
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Projekt polegał na budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego w Świnoujściu, w postaci falochronu osłonowego i obiektów towarzyszących. Budowa obejmowała nowy falochron wschodni o długości ok. 3000 m oraz zachodni o długości około 250 m. Projekt miał charakter innowacyjny – dostosowywał istniejący zespół portowy do nowych potrzeb związanych z lokalizacją terminalu regazyfikacyjnego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.
Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie (Zamawiający), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i stanowił kontynuację zrealizowanego w latach 2000 – 2004 etapu pierwszego, który obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na odcinku ok. 3 km toru wodnego, po stronie wschodniej i zachodniej. Drugi etap modernizacji obejmował przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego i umocnień Kanału Mielińskiego (odcinek o długości ponad 8 km toru wodnego, obejmujący brzegi obu kanałów po wschodniej i zachodniej stronie). Planowanym efektem przebudowy było w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk (spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień itp.) oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych. Po realizacji inwestycji zmodernizowane umocnienia brzegowe są już przystosowane do docelowej głębokości toru wodnego 12,5 m.
Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie (Zamawiający), która obejmuje etap wykonawczy. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zadania związanego z poprawą stanu infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Dziwnowie. Zadanie jest realizowane w zachodniej części polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na wodach Zatoki Pomorskiej, na obszarze Portu Morskiego Dziwnów. Inwestycja polega na przebudowie istniejących falochronów wejściowych do portu oraz istniejących umocnień brzegowych ujściowego odcinka Dziwny. Istniejące falochrony: wschodni i zachodni w Dziwnowie, stanowią obudowę brzegów cieśniny Dziwny na odcinku ujścia do morza i stanowią przybrzeżną osłonę toru podejściowego prowadzącego do portu w Dziwnowie o szerokości 30,0 m i głębokości technicznej 4,5 m. Istniejące umocnienia brzegowe mają na celu ochronę strefy brzegowej ujściowego odcinka rzeki Dziwny przed falowaniem (zarówno wiatrowym jak i pochodzącym od jednostek pływających), prądami wejściowymi i wyjściowymi oraz działaniem lodu.
Kancelaria świadczy obecnie pomoc prawną na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie (Zamawiający), która obejmuje etap wykonawczy. Kontrakt realizowany jest w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie.

Inwestycja obejmowała budowę stadionu piłkarskiego w Warszawie, w związku z turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Stadion Narodowy powstał w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia. Na stadionie jest ponad 58 tysięcy miejsc dla kibiców. Obiekt posiada innowacyjny system rozsuwanego dachu, podgrzewaną murawę, ogrzewane trybuny, 130.000 m2 przestrzeni konferencyjnej i użytkowej, 1.759 podziemnych miejsc parkingowych pod murawą oraz Muzeum Sportu.
Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy.
Budowa Stadionu Baltic Arena w Gdańsku.

Projekt powiązany był z rewitalizacją przemysłowej dzielnicy Gdańska – Letnicy. Stadion został wybudowany specjalnie z myślą o mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które odbyły się w 2012 roku w Polsce. Budowa została rozpoczęta w czerwcu 2009 roku, a oficjalnie zakończona w dniu 18 lipca 2011 roku. Nowo wybudowany obiekt w Gdańsku, to najwyższej klasy arena pięciogwiazdkowa. Baltic Arena zaprojektowana został zgodnie z wszelkimi wymogami, uzyskując miano czwartej kategorii UEFA. Stadion mieści ok. 42 105 widzów. Trybuny Baltic Areny zgodnie normami FIFA i UEFA są zadaszone, sam obiekt pozostanie jednak otwarty.
Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Realizacja projektu polegającego na budowie kompleksu pomieszczeń o łącznej powierzchni 25000 m2 z przeznaczeniem na cele kulturalne i rozrywkowe. W ramach budowy powstała główna sala koncertowa, mieszcząca 1800 osób, trzy sale kameralne, studio nagrań, przestrzeń wystawiennicza, kabiny dla tłumaczy, foyer, biblioteka, księgarnia muzyczna i centrum informacji kulturalnej. Nowa sala koncertowa spełnia wszelkie normy dla tego typu budowli, dorównując klasą salom zagranicznym, co pozwala na prezentację przedsięwzięć artystycznych kultury polskiej i światowej. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy łączności i nagłośnieniowe. Bez wątpienia stanowi wizytówkę Wrocławia. To największy w Europie projekt w ostatnich latach w obszarze kultury, który zyskał akceptację Komisji Europejskiej. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Gminy Wrocław (Zamawiający), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również obejmuje obecnie etap wykonawczy. Kontrakt realizowany jest w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych Portu Lotniczego Poznań Ławica.

Powyższa inwestycja dotyczyła wykonania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji obejmującej rozbudowę płaszczyzn lotniskowych Portu Lotniczego Poznań – Ławica, na którą składają się budowa równoległej drogi kołowania November oraz rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych w ramach tej inwestycji. Ponadto, w ramach ww. projektu została wykonana modernizacja drogi kołowania November i płaszczyzny postoju samolotów nr 3 Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. (Zamawiający), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Budowy kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego LMG w Lubiatowie.

Nazwa Projekt LMG pochodzi od nazwy trzech miejscowości w pobliżu których zlokalizowana jest inwestycja – Lubiatów, Międzychód i Grotów. Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i budowa „pod klucz” kompletnego systemu Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów w ramach Inwestycji pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja obejmowała zagospodarowanie złóż ropy naftowej i złóż kondensatowo-gazowych w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa, w tym odwiertów Sowia Góra, znajdujących się na złożu Lubiatów oraz budowę Ośrodka Centralnego Lubiatów.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy.
Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera.

Modernizacja ronda Kaponiera to część programu drogowego realizowanego w Poznaniu, obejmującego obszar wzdłuż ulicy Roosevelta od mostu Dworcowego do mostu Teatralnego. Celem inwestycji było dostosowanie układu drogowego do aktualnych potrzeb komunikacyjnych.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy.
Zaprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań Ławica.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i wykonanie rozbudowy budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań – Ławica w Poznaniu. W wyniku realizacji inwestycji do istniejącego budynku terminala pasażerskiego została dobudowana nowa część terminala. W nowej części znalazły swoje miejsce: hala check-in, nowa sortownia bagażu oraz hala przylotów wraz z pomieszczeniami obsługującymi i biurami. Natomiast budynek istniejącego terminala został przekształcony w terminal odlotowy z częścią komercyjną.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. (Zamawiający), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Poznaniu oraz wybór jego dzierżawcy (operatora).

W zakresie prac budowlanych Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy, natomiast w zakresie wyboru operatora Stadionu Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Miasta Poznania.
Budowa Mostu Rędzińskiego i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

Inwestycja obejmowała budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 poprowadzonej nowym szlakiem o łącznej długości 26,765 km, odcinka drogi ekspresowej S8 o długości 0,5 km oraz dwa łączniki: Kobierzyce i Długołęka o łącznej długości 8,15 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w jego północno-zachodniej części. Głównym celem inwestycji jest odciążenie centralnych arterii, ulic i pozostałych obecnych ciągów komunikacyjnych Wrocławia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon.

Kancelaria prowadziła obsługę prawną projektu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Zamawiający) na II etapie, tj. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (zadanie IIA).
Budowa Tłoczni Gazu w Goleniowie.

Przedmiotem projektu jest budowa gazociągu Świnoujście – Szczecin oraz Tłoczni Gazu w Goleniowie. Inwestycja ta jest związana z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, jak również stanowi element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection). Tłocznia w Goleniowie to zespół urządzeń do sprężania, regulacji oraz pomiaru natężenia przepływu gazu. Jej zadaniem jest dystrybucja zwiększonych ilości gazu pochodzącego z Terminalu LNG w Świnoujściu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przesyłu gazu w północno-zachodniej części kraju.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również etap wykonawczy.
Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice.

Inwestycja realizowana jest na terenie byłej Kopalni Gazu Ziemnego KGZ Wierzchowice (gminy Milicz i Krośnice). Obejmuje rozbudowę podziemnego magazynu gazu do pojemności czynnej 1 200 mln m3. Rozbudowa PMG Wierzchowice uzyskała wsparcie w ramach Działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze względu na jej ogromne znaczenie ponadregionalne i strategiczne. Dodatkowa pojemność czynna magazynów zmniejszy sezonowy deficyt gazu w systemie przesyłowym. Tym samym zmaleje konieczność ograniczania dostaw gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie strat gospodarczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Grupy Kapitałowej PBG (Wykonawca), która obejmowała etap zamówienia publicznego, jak również obejmuje obecnie etap wykonawczy.
Remont i przebudowa Opery Leśnej.

Realizację projektu przebudowy Opery Leśnej rozpoczęto w 2009 roku, w setną rocznicę jej powstania. W ramach przebudowy, opera zyskała nowe zadaszenie sceny oraz widowni. Obiekt mieszczący dotychczas ponad 4.300,00 tysięcy miejsc dla widzów, został dodatkowo wyposażony w balkon, dzięki któremu opera będzie dysponować maksymalnie ok. 6 tysiącami miejsc. Ponad 100 miejsc zostało przygotowanych w taki sposób, by mogły z nich bez problemu korzystać osoby niepełnosprawne. Ich liczba wzrosła z 4 do 113. Prace remontowe obejmowały również zaplecze obiektu wraz z licznymi garderobami i pomieszczeniami technicznymi. W ramach przebudowy wymienione zostały wszystkie instalacje: od kanalizacyjnej, przez deszczową, ciepłowniczą, energetyczną i telekomunikacyjną. Uporządkowany został też 4-hektarowy teren leśny wokół opery. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz Grupy Budowlanej Alstal, która obejmowała etap wykonawczy.