Spory
SĄDOWE

Prawnicy z Departamentu procesowego Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z każdej dziedziny prawa, zarówno w sporach cywilnych, gospodarczych, jak i zakresu prawa rodzinnego czy prawa pracy. W trakcie kilkunastoletniej praktyki mieliśmy okazję reprezentować osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w postępowaniach o odszkodowania, uznanie postanowień umowy za niedozwolone, dotyczących kar umownych, ustalenia istnienia prawa lub stosunku prawnego, czy w sprawach zakresu prawa spółek, a także prowadzenie postępowań z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji.

Prowadzimy również postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne, w tym także przed NSA.