Prawo
BUDOWLANE

Kancelaria SWS jest sprawdzonym i zaufanym doradcą prawnym wielu firm w sektorze budowlanym, jak również podmiotów publicznych, w zakresie największych projektów inwestycyjnych realizowanych na terytorium całego kraju. Prawnicy Kancelarii SWS swoją pomocą służyli zarówno inwestorom, jak i wykonawcom inwestycji, co obecnie pozwala nam jeszcze efektywniej doradzać klientom zaangażowanym w proces inwestycyjny. Nasze doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesu inwestycyjnego wskazuje, że realizacja projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza przy współpracy sektora publicznego i prywatnego, wymaga kompleksowego podejścia od strony prawnej.

Wśród obsługiwanych przez nas inwestycji znajdują się m.in. inwestycje energetyczne, lotniskowe, drogowe, liniowe, infrastrukturalne, a także inwestycje dotyczące obiektów o przeznaczeniu sportowym, kulturalnym i przemysłowym. Wartość projektów, które obsługiwaliśmy lub nadal obsługujemy przekracza wartość 25 miliardów złotych.

W zakresie obsługi kontraktów budowlanych, naszym klientom oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne na każdym etapie realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie spraw spornych charakteryzujących się skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym,
  • doradztwo i bieżącą obsługę prawną kontraktów budowlanych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC, w tym również dofinansowanych ze środków UE,
  • sporządzanie wszelkich opinii prawnych, informacji prawnych dotyczących tematyki procesu inwestycyjnego oraz procedur przewidzianych przez prawo budowlane.