Prawo
POCZTOWE

W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie Kancelaria SWS oferuje kompleksowe wsparcie prawne na rzecz operatorów pocztowych oraz innych uczestników rynku usług pocztowych w zakresie prawa pocztowego i to zarówno w obszarze regulacji krajowych, jak międzynarodowych (w tym unijnych).

Kancelaria SWS przez lata doradzała wiodącemu krajowemu operatorowi pocztowemu w procesie regulacji i dostosowania formalnoprawnego do zliberalizowanych warunków prowadzenia działalności pocztowej. Prawnicy Kancelarii SWS brali znaczący udział w pracach legislacyjnych obejmujących nowelizację prawa pocztowego (2012 r.), opracowali szereg interpretacji dotyczących stosowania prawa pocztowego, świadczyli pomoc prawną w relacjach pomiędzy operatorem wyznaczonym a regulatorem rynku usług pocztowych, byli prelegentami szeregu konferencji poświęconych rynkowi usług pocztowych (w tym kurierskich), uczestniczyli w grupach doradczych w procesie formułowania oferty w pierwszym w Unii Europejskiej konkursie na operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych na lata 2016 – 2026. Nadto wspólnik Kancelarii SWS – Mec. Bartosz Wachowiak jest członkiem stowarzyszenia Instytut Pocztowy, którego celem jest informowanie o zmianach i procesach zachodzących na rynku usług pocztowych w Polsce i zagranicą.

Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

  • sporządzanie wszelkich opinii prawnych, informacji prawnych dotyczących tematyki oraz procedur przewidzianych przez prawo pocztowe
  • przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów wymaganych lub dozwolonych przez prawo pocztowe, w tym regulaminów, cenników, porozumień czy wzorców umów stosowanych w związku z prowadzoną działalnością pocztową,
  • reprezentowanie operatorów pocztowych przed organami regulacyjnymi, w tym przez Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • wsparcie podmiotów świadczących usługi pocztowe w wypełnianiu poszczególnych obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.