Prawo rodzinne
ROZWODY

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oprócz tego, że jest jednym z najbardziej trudnych i bolesnych wydarzeń w życiu to niesie ze sobą także o wiele więcej konsekwencji prawnych niż to się powszechnie wydaje. Sprawa rozwodowa nie kończy się na samym rozwodzie.

Zadaniem Zespołu Kancelarii jest doradzenie Klientowi we wszystkich aspektach, jakie wiążą się z zakończeniem związku małżeńskiego. Pamiętać należy, że sam sposób rozwiązania małżeństwa ma wpływ na obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. W przypadku kiedy strony posiadają małoletnie dzieci trzeba w procesie rozwodowym także obowiązkowo uregulować władzę rodzicielską, wysokość alimentów należnych dzieciom, sposób kontaktów rodzica niesprawującego władzy rodzicielskiej z dziećmi. W wyniku wypracowania wspólnego stanowiska stron można także rozwiązać kwestie podziału majątku i to bez koniczności wytaczania odrębnej sprawy przed sądem rejonowym.

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rodzinnych, dzięki czemu zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną w tej dziedzinie. Atutem naszego zespołu jest to, że w jego skład wchodzą osoby, które przez wiele lat specjalizowały się w merytorycznym kształtowaniu orzeczeń sądowych z tego zakresu. Walczymy o jak najbardziej korzystne i kompleksowe dla Państwa rozwiązanie, jesteśmy także wsparciem na sali sądowej. Patrzymy na problem szeroko i staramy się przewidzieć się, jakie mogą być konsekwencje Państwa decyzji w przyszłości. Oferując wszechstronną pomoc współpracujemy także z psychologami.

Prowadzimy także sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, uregulowanie kontaktów, podział majątku.

Naszym priorytetem jest, żeby sprawa nie trwała długo, a jednocześnie aby zabezpieczyć Państwa wszelkie interesy.