Co u nas? Bądź na bieżąco!

Kancelaria SWS doradcą prawnym inwestycji w infrastrukturę małych portów na Pomorzu Zachodnim

Kancelaria SWS została wybrana do obsługi prawnej etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Inwestycja obejmuje następujące zadania: przebudowę Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, przebudowę Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, rozbudowę pomostu rybackiego w Niechorzu wraz z usunięciem dalby, przebudowę Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Trzebieży. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (Czerwony FIDIC). Obsługa prawna obejmuje sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawców oraz Inżyniera Kontraktu, a także nadzór prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach postępowań przetargowych. Wartość całej inwestycji to 45 milionów złotych, a środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.        ... czytaj dalej

SWS doradcą prawnym zamawiającego na kontrakcie dotyczącym modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m

W dniu 23 kwietnia 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.   Głównym celem projektu jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin poprzez pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudową skarp brzegowych, pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków i budową dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do ok. 11 m. Kancelaria SWS od początku realizacji kontraktu (począwszy jeszcze od etapu postępowania przetargowego aż do fazy projektowania i wykonawstwa) prowadzi obsługę prawną zamawiającego i reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie w strategicznej inwestycji dla zachodniopomorskich portów, a także dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Wartość projektu, realizowanego przy współudziale środków unijnych, wynosi 1,4 mld zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2022... czytaj dalej

Usługi kancelarii SWS we wszystkich aspektach biznesowo-prawnych związanych z pandemią

Pandemia koronawirusa COVID-19 z dnia na dzień zmieniła nasz świat zarówno w sferze życia prywatnego, jak i zawodowego, biznesowego. Dynamiczna sytuacja wymaga szybkich i zdecydowanych działań ze wsparciem profesjonalistów. SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak świadczy usługi we wszystkich aspektach biznesowo-prawnych związanych z pandemią: Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy, w szczególności w kwestiach dotyczących zatrudnienia i przestojów w pracy; Do Państwa dyspozycji pozostają prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji firm i postępowaniach upadłościowych, w tym również w upadłości konsumenckiej osób fizycznych; Zapewniamy asystę prawną doświadczonych prawników przy renegocjacji wszelkiego rodzaju umów, których konieczność zmiany spowodowana jest obecną sytuacją gospodarczą. Pragniemy zaznaczyć, że dbając o zachowanie standardów bezpieczeństwa, w obecnej chwili większość naszych usług świadczymy zdalnie przy pomocy urządzeń teleinformatycznych, minimalizując spotkania... czytaj dalej

Wspieramy Poznański Festiwal Mozartowski

­ Jak co roku kancelaria SWS wspiera organizację Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, którego najważniejszym wydarzeniem jest MISSA PRO DEFUNCTO W. A. MOZARTA oprawiona Requiem. Msza żałobna sprawowana jest za duszę kompozytora w rocznicę jego śmierci. Zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy do Poznańskiej Archikatedry  w dniu 4 grudnia 2019 na godz. 23:00. Serdecznie zapraszamy do udziału!  ... czytaj dalej

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek przy pracy – szkolenie w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadek przy pracy. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące definicji, rodzajów i przesłanek zaistnienia wypadku przy pracy, procedur i obowiązków pracodawcy przy wystąpieniu wypadku przy pracy, ale w szczególności związane z cywilnoprawną odpowiedzialnością pracodawcy, sposobami naprawienia szkody i możliwymi roszczeniami pracowników. Co również istotne i interesujące, poruszony zostanie temat zabezpieczenia się pracodawcy przed odpowiedzialnością cywilną, a także wpływu odpowiedzialności za wypadek przy pracy na zobowiązania podatkowe pracodawcy. Szkolenie zostanie poprowadzone przez radcę prawnego Piotra Walędziaka i doradcę podatkowego Filipa Siwka – doświadczonych praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Szkolenie kierujemy do pracodawców, właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników działów HR, a także wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w dniu 23.01.2020 r. o godz. 12:00.  Dla firm zrzeszonych w Izbie udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pod adresem e-mail... czytaj dalej

Wyrok TSUE w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE: C-383/18) z 11.09.2019 r., w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu bank zobowiązany jest zwrócić wszystkie koszty poniesione przez kredytobiorcę proporcjonalnie do rzeczywistego czasu posiadania kredytu. Zwrot obejmować ma m. in. prowizję, opłaty przygotowawcze czy ubezpieczenia za okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia spłaty określonej w umowie. Rozliczenie powinno zatem obejmować nie tylko odsetki od rat, których kredytobiorca już nie będzie płacił, ale również opłaty poniesione w związku z zawarciem umowy kredytu. Wyrok TSUE jest zbieżny ze stanowiskiem UOKiK oraz Rzecznika Finansowego z roku 2015 r. Jak podaje UOKiK, obecnie przez urzędem toczą się postępowania wyjaśniające, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco. Maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu. Zgodnie z sugestią opublikowaną przez UOKiK po wyroku TSUE, konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Gdyby reklamacja została odrzucona przez kredytodawcę, można dochodzić swoich praw w sądzie. Wniosek prejudycjalny skierował do TSUE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód. Orzeczenie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń... czytaj dalej

Sukces Działu Prawa Antymonopolowego kancelarii SWS w postępowaniach przed UOKiK

W ostatnich 12 miesiącach Kancelaria SWS reprezentowała swoich Klientów w ponad dwudziestu postępowaniach antymonopolowych w sprawie koncentracji przed Prezesem UOKiK. Stanowiło to znaczący odsetek wszystkich postępowań koncentracyjnych zgłoszonych    w tym czasie do UOKiK. Wszystkie zgłoszone przez naszą Kancelarię postępowania zakończyły się wydaniem zgód na planowane koncentracje w I fazie postępowania. Średni czas oczekiwania na decyzję od momentu dokonania zgłoszenia nie przekroczył 30... czytaj dalej

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Kancelaria SWS z sukcesem doprowadziła do odzyskania majątku ziemskiego  położonego na terenie województwa wielkopolskiego (powiat słupecki) przez prawowitych spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości  pozbawionych swoich praw na mocy przepisów dekretu PKWN o reformie rolnej. W skład majątku ziemskiego wchodził obszar łącznie 165,11 ha w tym zabudowania pałacowe, 2 budynki hotelowe, oficyna, a także działka zabudowana budynkami z przeznaczeniem na pobyt wypoczynkowy z dostępem do jeziora. Na skutek działań prawnych stwierdzono nieważność orzeczeń nacjonalizacyjnych. Wobec unieważnienia podstawy nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa właścicielem nieruchomości stała się jedna z gmin powiatu słupeckiego. Zespół Kancelarii SWS prowadzony przez wspólnika zarządzającego mecenasa Kosmę Strykowskiego doprowadził do zawarcia z Gminą, na terenie której położny jest majątek ziemski  ugody, na podstawie której doszło do faktycznego przekazania nieruchomości prawowitym... czytaj dalej

Udział w konferencji kancelarii prawnych Law Exchange International w Brukseli

W dniu 15 marca 2019 Kancelaria SWS jako członek Law Exchange International miała zaszczyt uczestniczyć z cyklicznej konferencji kancelarii prawnych, która odbyła się w Brukseli. Celem konferencji było omówienie efektów międzynarodowej współpracy w ramach LEI oraz wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami firm prawniczych. W wiosennej konferencji udział wzięły wszystkie kancelarie z krajów Unii Europejskiej należące do Law Exchange... czytaj dalej

Kancelaria SWS partnerem Zjazdu Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W roku 2019 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętować będzie 100-lecie swojego istnienia. SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. k. ma zaszczyt być partnerem kluczowego wydarzenia dla społeczności akademickiej, jakim jest Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku. Obecnie Wydział Prawa i Administracji jako jedyny w Polsce posiada najwyższą kategorię A+ obejmującą działalność naukową, dydaktyczną oraz w zakresie współpracy z otoczeniem nadawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji o Zjeździe na stronie... czytaj dalej

Precedensowa wygrana w sporze dotyczącym skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna SWS reprezentując swojego klienta, wiodącą spółkę z branży budowlanej (generalnego wykonawcę) wygrała spór przeciwko zamawiającemu o zapłatę kwoty 33,77 mln zł z tytułu zwrotu bezzasadnie zrealizowanej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zarówno sąd I instancji (Sąd Okręgowy w Szczecinie), jak i sąd II instancji (Sąd Apelacyjny w Szczecinie) w całości podzieliły argumentację prawną prawników SWS wskazując, że w przypadku umów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC gwarancja bankowa może pokrywać wyłącznie roszczenia skonkretyzowane (a nie jedynie hipotetyczne), które muszą istnieć w dacie realizacji gwarancji. W wydanych rozstrzygnięciach sądy I i II instancji wskazały, że pomimo abstrakcyjnego charakteru gwarancji bankowej (bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie) zamawiający (beneficjent gwarancji) musi w dacie realizacji gwarancji posiadać roszczenia do wykonawcy (zleceniodawcy udzielenia gwarancji), które środkami pozyskanymi z tej gwarancji zostają zaspokojone. Innymi słowy, zamawiający (beneficjent gwarancji) nie może skorzystać z gwarancji na zaspokojenie roszczeń przyszłych lub hipotetycznych. Jeżeli tak czyni, to dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia po jego stronie, które jest zobowiązany zwrócić wykonawcy (zleceniodawcy udzielania gwarancji). Bez wątpienia rozstrzygnięcie Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Szczecinie będzie mieć istotne znaczenie także dla innych sporów sądowych na tle skorzystania przez zamawiających (lub inwestorów prywatnych) z gwarancji należytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku umów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Sprawę prowadzili z ramienia kancelarii wspólnicy r. pr. Marta Krawczyk oraz r. pr. Jacek... czytaj dalej

Prawnicy Kancelarii SWS kończą sukcesem proces sprzedaży udziałów w spółkach z branży Metal Engineering

Mec. Marzena Buchowiecka oraz mec. Bartosz Wachowiak zakończyli prace nad trwającym ponad pół roku procesem negocjacji, których celem było przejęcie przez podmioty krajowe dużych pakietów udziałów należących do podmiotu zagranicznego w dwóch spółkach z branży Metal Engineering.  Kancelaria SWS mediowała w procesie ustalania warunków zbycia i umorzenia udziałów oraz  zabezpieczenia płatności ceny sprzedaży. Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię SWS obejmowało także uzgodnienie warunków opcji call and put określającej warunki nabycia kolejnych udziałów stanowiących własność podmiotu zagranicznego w... czytaj dalej

Udział w międzynarodowej konferencji firm prawniczych w Bangalore (Indie)

W dniach 27-28 września 2018 Kancelaria SWS jako członek Law Exchange International uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej między innymi wpływowi sztucznej inteligencji na sektor usług, w szczególności na branżę prawniczą. W konferencji udział brało kilkadziesiąt niezależnych firm prawniczych z całego świata. Kancelarię SWS reprezentowali wspólnicy zarządzający r.pr. Bartosz Wachowiak oraz r.pr. Kosma... czytaj dalej

Trzecie irlandzko-polskie Forum Innowacji

12 czerwca br. odbyło się Trzecie irlandzko-polskie Forum Innowacji – dostęp do kapitału i rynków globalnych. W imieniu Kancelarii w Forum brał udział mec. Bartosz Wachowiak. Wydarzenie zgromadziło przedsiębiorców i organizacje zaangażowane w promowanie innowacji oraz irlandzko-polskiej społeczności biznesowej. Tegoroczne Forum prowadził Pat Breen, irlandzki Ministr Stanu ds. Handlu, Zatrudnienia, Biznesu, Jednolitego rynku cyfrowego UE i Ochrony danych. Podczas Forum prelegenci zaprezentowali irlandzkie oraz polskie przykłady przedsięwzięć z sektorów takich jak e-commerce, zdrowie i uroda oraz oprogramowanie B2B. Poniżej zdjęcie Mecenasa Bartosza Wachowiaka z Panem Ministrem Patem Breenem.... czytaj dalej

SWS partnerem Turnieju Tenisowego ATP Poznań Open

W dniach 03-10 czerwca 2018 roku w Parku Tenisowym Olimpia odbyła się piętnasta edycja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego ATP Poznań Open. SWS również w tym roku zostało partnerem Turnieju. Challenger tenisowy ATP zakończył się wielkim sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. W grze pojedynczej i podwójnej najlepsi byli bowiem Polacy. Debla wygrał duet Mateusz Kowalczyk oraz Szymon Walków, a finał singla zakończył się triumfem Huberta... czytaj dalej

Udział w konferencji firm prawniczych LEI w Barcelonie

W dniach 8-9 czerwca 2018 Kancelaria SWS jako członek Law Exchange International uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Była to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami niezależnych firm prawniczych z... czytaj dalej

SWS partnerem merytorycznym pokazu marki BIZUU

7 lutego br. w Praskiej Drukarni przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie odbyła się premiera najnowszej kolekcji marki BIZUU na sezon wiosna-lato 2018. To kolejny pokaz przy którego organizacji SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. zapewniła wsparcie merytoryczne. Oprócz Kancelarii SWS markę Bizuu wspierały między innymi Lilou (partner główny), Warta, Whirlpool, Badura, Perlage, Martini.   Oprócz regularnej kolekcji, projektantki zaprezentowały także modele z najnowszej kapsułowej kolekcji BIZUU x The Rolling Stones. Oprawę muzyczną pokazu zapewnił zespół Audiofeels, za reżyserię odpowiedzialna była niezastąpiona Katarzyna Sokołowska, zaś wszystkie zaprezentowane sylwetki powstały pod czujnym okiem Agnieszki Ścibior.   Więcej informacji oraz krótka relacja z pokazu poniżej: https://www.facebook.com/bizuufashion/... czytaj dalej

SWS doradcą prawnym Urzędu Morskiego w Szczecinie

Kancelaria SWS zawarła umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie na kompleksową obsługę prawną Inwestycji p.n. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m” wartej prawie 1.4 mld złotych. Umowa obejmuje reprezentowanie Urzędu jako Inwestora w zakresie min. udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych z podmiotami wykonującymi przedmiotową Inwestycję. Umowę podpisano na okres 5 lat, do dnia 31.12.2022 roku. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin to strategiczna inwestycja dla przyszłości zachodniopomorskich portów, a także dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Jej celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa dla żeglugi statków do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych. Prace nad doprowadzeniem toru wodnego do głębokości 12,5 m to plan, który jest realizowany stopniowo od wielu lat. Realizacja inwestycji odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaś całkowita wartość projektu to ok 1 mld 385 mln złotych. Modernizacja toru wodnego ma być zrealizowana do 2022 r.... czytaj dalej

Kancelaria SWS po raz kolejny wspiera Poznański Festiwal Mozartowski

Dnia 4 grudnia 2017 roku odbędzie się XV edycja Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, którego organizację, jak co roku, wspiera Kancelaria SWS. Tegoroczna odsłona festiwalu to kontynuacja rozpoczętego w 2015 roku podróżowania śladami Wolfganga Amadeusza Mozarta. W tym roku twórcy festiwalu ukażą, jaką rolę w życiu Mozarta odgrywały Czechy, a zwłaszcza Praga. Koncert finałowy oparty zostanie na praskich „upamiętnieniach” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wzorem lat ubiegłych najważniejszym wydarzeniem będzie Missa pro defuncto W. A. Mozart oprawiona mozartowskim Requiem w wykonaniu solistów Opery Narodowej w Pradze. Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji... czytaj dalej

I Krajowa Konferencja Pocztowa CARS

W dniu 28 września 2017 roku w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA POCZTOWA CARS – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie, organizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Wydarzenie miało formę prelekcji w ramach moderowanych paneli tematycznych, będąc tym samym doskonałym miejscem do wymiany poglądów na temat wyzwań stawianych rynkowi pocztowemu w Polsce i w Europie. Podczas wydarzenia w roli prelegenta wystąpiła ekspertka kancelarii SWS w zakresie prawa pocztowego, radca prawny Anna Romejko – Borkowska, która wygłosiła prelekcję pt. „E-administracja czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce – nowa rola operatorów pocztowych”. Strona wydarzenia: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/laboratoria/04/program.pdf                    ... czytaj dalej

Kancelaria SWS uczestnikiem konferencji LawExchange International

W dniach 14-16 września br. w Dublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez LawExchange International, której członkiem jest Kancelaria SWS. Podczas konferencji radca prawny Bartosz Wachowiak wygłosił prezentację na temat rynku prawniczego w Polsce oraz wzrostu konkurencji na rynku usług prawnych. Poruszył także temat współpracy z klientami sektora publicznego i prywatnego oraz rosnącej roli prawników in-house. Podczas konferencji do grona członków LawExchange International dołączyły firmy prawnicze z Hiszpanii oraz... czytaj dalej

Nowy blok energetyczny budowany w Kozienicach zdał test!

Po wstępnych testach, w sobotę dnia 9 września 2017 roku, ruszył rozruch nowego bloku 11 w należącej do Enei S.A. Elektrowni Kozienice. Tego typu jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym jest największa w Polsce i jednocześnie należy do jednej z największych na świecie. Najnowszy blok energetyczny w Kozienicach będzie produkować ok. 8 TWh energii elektrycznej rocznie, tj. 5% energii wprowadzanej do krajowej sieci. Dzięki tej inwestycji Enea S.A. osiągnie około 13% udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Nowy blok na nadkrytycznych parametrach ma osiągać moc 1075 MW i sprawność 45,6%.   Blok w Kozienicach stanie się ważnym filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bedzie też jednym z najsprawniejszych obiektów tego typu na świecie. Prace koncepcyjne nad projektem wystartowały w 2008 r., natomiast w 2012 r. został podpisany kontrakt z wykonawcą projektu. Koszt całej inwestycji wyniósł około 6,4 miliarda złotych brutto. Wyróżnikiem projektu jest zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie kotła, turbiny oraz ochrony środowiska. Trudność podczas realizacji stanowiło sprowadzenie elementów niezbędnych do budowy bloku. O ile chłodnię kominową o wysokości 185 metrów i powierzchni dwóch boisk piłkarskich wybudowano na miejscu, o tyle kluczowe urządzenia przywieziono -choćby konstrukcję stalową kotła, ważącą 3250 ton a wysoką na 93 metry dostarczano specjalnym transportem drogowym. Z kolei transport ważącego 490 ton generatora z fabryki Japonii zajął ponad dwa miesiące.   Po oddaniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego, Elektrownia Kozienice zwiększy moc osiągalną z 2941 MW do 4016 MW. Tym samym umocni swoją pozycję największej elektrowni opalanej węglem kamiennym w Unii Europejskiej i drugiej największej elektrowni w Polsce. Warto wskazać, że bloki energetyczne o mocy 1000 MW wciąż są na świecie rzadkością poza energetyką atomową.... czytaj dalej

SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak partnerem merytorycznym najnowszego pokazu marki BIZUU

07 września br. w budynku Praskiej Drukarni w Warszawie odbył się pokaz kolekcji marki Bizuu na jesień-zimę 2017/2018. SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak była partnerem tego wydarzenia, zapewniając wsparcie prawne przy organizacji pokazu. Poza SWS Kancelarią Prawną Strykowski Wachowiak przy tym wydarzeniu markę Bizuu wspierały między innymi Lilou (partner główny), Braun, Whirlpool, Badura, Perlage, Martini.   O piękną oprawę muzyczną zadbała Julia Pietrucha z zespołem, show pod czujnym okiem reżyserki Katarzyny Sokołowskiej był dopieszczony pod każdym względem, a projekty Bizuu doskonale zestawiła ze sobą stylistka Agnieszka Ścibior.   Więcej informacji oraz krótka relacja z pokazu poniżej: https://www.facebook.com/bizuufashion/         ... czytaj dalej

SWS jednym z partnerów 14. edycji międzynarodowego turnieju tenisowego mężczyzn rangi ATP Challenger Poznań Open 2017

W dniach 15-23 lipca 2017 roku SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak sp.k, tradycyjnie jak co roku, występuje w charakterze partnera międzynarodowego turnieju tenisowego mężczyzn rangi ATP Challenger Poznań Open 2017, który odbędzie się na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu. Poznań ATP Challenger jest rozgrywany tradycyjnie w lipcu i trwa 9 dni. W tym roku na weekend 15-16 lipca zaplanowano eliminacje, a pierwsze mecze turnieju głównego rozpoczną się w poniedziałek 17 lipca.  Półfinały singla odbędą się w sobotę 22 lipca, a dzień później zawodnicy powalczą o zwycięstwo w poznańskiej imprezie. Od 2016 roku atrakcją turnieju są wieczorne sesje meczowe, podczas których kort centralny oświetlony mocą 1000 luxów staje się malowniczą sceną dla tenisowej sztuki. W ramach poznańskiego challengera zaplanowano także wiele imprez towarzyszących. Młodzi tenisiści – jak co roku – będą mieli okazję rywalizacji w ramach turnieju „Algida Cup”.        ... czytaj dalej

SWS uczestnikiem szkolenia z zakresu tematyki konsorcjum budowlanego

W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbyło się wydarzenie pt. „Konsorcjum budowlane – problemy i wyzwania w zawieraniu umów”, podczas którego wygłosił przemówienie doradca podatkowy naszej Kancelarii – Filip Siwek. „Problemy związane z funkcjonowaniem konsorcjum – aspekt podatkowy”, to tytuł jego wystąpienia, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Podczas warsztatów, przedstawiciele firm budowlanych odpowiedzialnych za zawieranie konsorcjum – w szczególności do działów prawnych, umów, rozwoju i kontraktowania – mieli możliwość zapoznania się z problematyką określenia relacji pomiędzy stronami w umowie konsorcjum, analizą wybranych klauzul z umowy konsorcjum, czy zjawiskiem odwrotnego obciążenia VAT dla konsorcjum. Eksperci z branży budowlanej przedstawili kluczowe zapisy w umowie konsorcjum, które mają decydujące znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji procesowych. Poruszone zostały najczęstsze problemy w funkcjonowaniu konsorcjum oraz w relacjach z... czytaj dalej

SWS uczestnikiem konferencji w Bolonii

W dniach 11-13 maja 2017 roku, piętnastu prawników z dziesięciu kancelarii prawnych stowarzyszonych w LEI, wzięło udział w konferencji „European Regional Conference”, która miała miejsce w siedzibie jednego z członków LEI – włoskiej Kancelarii Prawnej Galgano w Bolonii. Podczas wydarzenia, Kancelarię SWS reprezentowała radca prawny Ewa Potyralska, która wygłosiła przemówienie na temat reprywatyzacji w prawie polskim. Konferencja, organizowana przez kancelarie prawne Hewitsons LLP i Lindsays, była przeznaczona głownie dla prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej osób fizycznych. Każdy z przedstawicieli kancelarii prawnych, którzy brali udział w konferencji, prezentowali swoje zdolności do bycia „zaufanym doradcą”, w sytuacji kiedy klient jednej z kancelarii należącej do stowarzyszenia LEI będzie potrzebował porady prawnej w innym kraju. Prawnicy głównie skupili się na sytuacji, w której klient podlega pod jurysdykcję jednego państwa, posiada majątek w innym państwie, a w przypadku śmierci pozostawia członków rodziny z dylematem – jak poradzić sobie z majątkiem podlegającym różnym systemom podatkowym. Dodatkowo, podczas konferencji omówiono kwestie podatkowe, prawne i praktyczne łączące się ze sprzedażą przez klientów nieruchomość w krajach podlegających innym jurysdykcjom. Więcej informacji dostępnych na http://www.lawexchange.org/... czytaj dalej

Kolejne doradztwo prawne SWS zakończone sukcesem!

Kancelaria SWS świadczyła usługi prawne na rzecz jednej z miejskich spółek w Chodzieży w związku z prowadzonym postępowaniem publicznym pn. „Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 szt. autobusów spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługami szkolenia ”. Zamawiający – spółka Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. przy aktywnym wsparciu radców prawnych naszej Kancelarii rozpisała i przeprowadziła przetarg, a następnie dokonała wyboru zwycięskiej oferty, złożonej przez spółkę Solaris Bus & Coach S.A., z którą w dniu 10 maja br. zawarta została umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wartość zamówienia, które współfinansowane jest ze środków UE, wyniosła 6 389 604 PLN brutto / 5 194 800 PLN netto. W wyniku przetargu, obsługiwana spółka nabyła 4 autobusy  z silnikami diesla EURO 6 (Urbino 8,9LE) oraz 1 elektrobus Urbino 8,9LE electric. Pojazdy spalinowe mają pojawić się na ulicach Chodzieży już jesienią, a autobus elektryczny – w pierwszych tygodniach kolejnego roku. Ze strony Kancelarii SWS czynności na rzecz Zamawiającego świadczyły: mec. Anna Romejko – Borkowska oraz mec. Karolina... czytaj dalej

SWS doradcą prawnym wykonawcy kontraktu budowy ochrony przeciwpowodziowej na Odrze i Wiśle

Kancelaria SWS będzie Kluczowym Ekspertem ds. obsługi prawnej wykonawcy kontraktu dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który będzie dotyczył Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wartego 5 mld złotych. Głównym celem projektu jest realizacja najpilniejszych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na wybranych obszarach dorzecza dwóch największych polskich rzek: Wisły i Odry. Projekt przewiduje budowę lub modernizację infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz realizację związanych z tym działań na trzech wyodrębnionych obszarach: Środkowa i Dolna Odra; Kotlina Kłodzka, wybrane fragmenty dorzecza Górnej Wisły oraz tereny usytuowane w zlewniach Raby i Sanu. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bezpośredniej bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez ok. 15,1 mln osób – są to mieszkańcy gmin, miejscowości i miast, które w przeszłości w dużym stopniu ucierpiały z powodu znacznych szkód i strat powodziowych lub są narażone na wysokie ryzyko powodzi. Zarówno nadzór projektowo-konstrukcyjny nad robotami, jak i obsługa prawna Kancelarii realizowane mają być przez około 78 miesięcy.  Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły współfinansowany jest przez Bank... czytaj dalej

SWS jednym z organizatorów szkolenia z zakresu prawa pracy

Dnia 27 kwietnia 2017 w Szczecinie odbyło się szkolenie pt. „Prawo pracy po zmianach w 2016 i 2017 roku” organizowane wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Podczas szkolenia zostały przedstawione najistotniejsze zmiany w prawie pracy w 2016 i 2017 roku. Szkolenie zostało poprowadzone przez radcę prawnego Annę Nowacką, radcę prawnego Magdalenę Woźniak i doradcę podatkowego Filipa Siwka – doświadczonych praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. W szczególności omówione zostały zagadnienia dotyczące umów na czas określony, zawierania umowy o pracę i potwierdzania na piśmie jej warunków, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, czasu pracy, świadectw pracy oraz wynagradzania przy umowach zlecenia, a także zagadnienie odszkodowań i zadośćuczynień związanych z umowami o pracę (w ujęciu podatkowym). Szkolenie zakończyło się sukcesem. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zadawać pytania, ale również wymieniać poglądy i brać udział w dyskusji ze... czytaj dalej