Kancelaria SWS została wybrana do obsługi prawnej etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

Inwestycja obejmuje następujące zadania:

  • przebudowę Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie,
  • przebudowę Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie,
  • rozbudowę pomostu rybackiego w Niechorzu wraz z usunięciem dalby,
  • przebudowę Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Trzebieży.

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (Czerwony FIDIC). Obsługa prawna obejmuje sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawców oraz Inżyniera Kontraktu, a także nadzór prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach postępowań przetargowych. Wartość całej inwestycji to 45 milionów złotych, a środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.