W dniach 8-9 czerwca 2018 Kancelaria SWS jako członek Law Exchange International uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Była to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami niezależnych firm prawniczych z Europy.