Kancelaria SWS z sukcesem doprowadziła do odzyskania majątku ziemskiego  położonego na terenie województwa wielkopolskiego (powiat słupecki) przez prawowitych spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości  pozbawionych swoich praw na mocy przepisów dekretu PKWN o reformie rolnej.

W skład majątku ziemskiego wchodził obszar łącznie 165,11 ha w tym zabudowania pałacowe, 2 budynki hotelowe, oficyna, a także działka zabudowana budynkami z przeznaczeniem na pobyt wypoczynkowy z dostępem do jeziora. Na skutek działań prawnych stwierdzono nieważność orzeczeń nacjonalizacyjnych. Wobec unieważnienia podstawy nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa właścicielem nieruchomości stała się jedna z gmin powiatu słupeckiego. Zespół Kancelarii SWS prowadzony przez wspólnika zarządzającego mecenasa Kosmę Strykowskiego doprowadził do zawarcia z Gminą, na terenie której położny jest majątek ziemski  ugody, na podstawie której doszło do faktycznego przekazania nieruchomości prawowitym właścicielom