Kancelaria SWS zawarła umowę kompleksowej obsługi prawnej Generalnego Wykonawcy realizującego inwestycję pn. „Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Goleniowie, rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie i budowy Tłoczni Gazu w Gustorzynie” – w części dotyczącej rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Wartość kontraktu wynosi ponad 326 mln zł. Kancelaria SWS zapewnia bieżącą obsługę i wsparcie Generalnego Wykonawcy we wszelkich aspektach związanych z realizacją kontraktu, w tym w kontaktach z inwestorem oraz zapewnieniem niezbędnego podwykonawstwa dla robót budowlanych, dostaw i wszelkich usług koniecznych przy jego  realizacji.

Inwestycja jest częścią międzynarodowego projektu Baltic Pipe.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku, który po raz pierwszy w historii umożliwi przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Na projekt składa się pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego łączący systemy przesyłowe Norwegii i Danii, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego między Danią a Polską oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego. Przepustowość Baltic Pipe ma wynosić ok. 10 mld m3 gazu rocznie, a przewidywany koszt całego budowy całego gazociągu to ok. 1,6-2,2 mld euro.