Kancelaria SWS zawarła umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie na kompleksową obsługę prawną inwestycji p.n. „Budowa falochronu dla nowego Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” w ramach Programu „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”.

Program składa się z trzech powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych: oprócz budowy falochronu o planowanej długości 3,6 km, będzie to przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego oraz zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście–Szczecin. Koszt całego programu, na który składać się będą środki finansowe budżetu państwa oraz programu FEnIKS to 10,3 mld zł.

Realizacja Programu zapewni odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu, których budowa stanowi aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju. Dzięki niej port w Świnoujściu ma stać się hubem przeładunkowym, dostępnym dla dużych statków oceanicznych w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych, w którym część kontenerów zdjęta z jednostek oceanicznych przeładowywana będzie na statki dowozowe obsługujące basen Morza Bałtyckiego lub transportowana dalej Odrą oraz siecią kolejową i drogową. Budowa falochronu osłonowego ma za zadanie umożliwienie powstania infrastruktury hydrotechnicznej i przeładunkowej portu oraz ich późniejszą bezpieczną eksploatację.