Kancelaria SWS zawarła umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie na kompleksową obsługę prawną Inwestycji p.n. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m” wartej prawie 1.4 mld złotych. Umowa obejmuje reprezentowanie Urzędu jako Inwestora w zakresie min. udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych z podmiotami wykonującymi przedmiotową Inwestycję. Umowę podpisano na okres 5 lat, do dnia 31.12.2022 roku.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin to strategiczna inwestycja dla przyszłości zachodniopomorskich portów, a także dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Jej celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa dla żeglugi statków do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych.

Prace nad doprowadzeniem toru wodnego do głębokości 12,5 m to plan, który jest realizowany stopniowo od wielu lat. Realizacja inwestycji odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaś całkowita wartość projektu to ok 1 mld 385 mln złotych. Modernizacja toru wodnego ma być zrealizowana do 2022 r.