W dniach 22 – 23 czerwca 2017 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbyło się wydarzenie pt. „Konsorcjum budowlane – problemy i wyzwania w zawieraniu umów”, podczas którego wygłosił przemówienie doradca podatkowy naszej Kancelarii – Filip Siwek.

„Problemy związane z funkcjonowaniem konsorcjum – aspekt podatkowy”, to tytuł jego wystąpienia, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.

Podczas warsztatów, przedstawiciele firm budowlanych odpowiedzialnych za zawieranie konsorcjum – w szczególności do działów prawnych, umów, rozwoju i kontraktowania – mieli możliwość zapoznania się z problematyką określenia relacji pomiędzy stronami w umowie konsorcjum, analizą wybranych klauzul z umowy konsorcjum, czy zjawiskiem odwrotnego obciążenia VAT dla konsorcjum.

Eksperci z branży budowlanej przedstawili kluczowe zapisy w umowie konsorcjum, które mają decydujące znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji procesowych. Poruszone zostały najczęstsze problemy w funkcjonowaniu konsorcjum oraz w relacjach z zamawiającym.