W dniu 23 kwietnia 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

 

Głównym celem projektu jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin poprzez pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudową skarp brzegowych, pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków i budową dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do ok. 11 m.

Kancelaria SWS od początku realizacji kontraktu (począwszy jeszcze od etapu postępowania przetargowego aż do fazy projektowania i wykonawstwa) prowadzi obsługę prawną zamawiającego i reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie w strategicznej inwestycji dla zachodniopomorskich portów, a także dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa.

Wartość projektu, realizowanego przy współudziale środków unijnych, wynosi 1,4 mld zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2022 r.