Mec. Marzena Buchowiecka oraz mec. Bartosz Wachowiak zakończyli prace nad trwającym ponad pół roku procesem negocjacji, których celem było przejęcie przez podmioty krajowe dużych pakietów udziałów należących do podmiotu zagranicznego w dwóch spółkach z branży Metal Engineering.  Kancelaria SWS mediowała w procesie ustalania warunków zbycia i umorzenia udziałów oraz  zabezpieczenia płatności ceny sprzedaży. Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię SWS obejmowało także uzgodnienie warunków opcji call and put określającej warunki nabycia kolejnych udziałów stanowiących własność podmiotu zagranicznego w przyszłości.