W ostatnich 12 miesiącach Kancelaria SWS reprezentowała swoich Klientów w ponad dwudziestu postępowaniach antymonopolowych w sprawie koncentracji przed Prezesem UOKiK. Stanowiło to znaczący odsetek wszystkich postępowań koncentracyjnych zgłoszonych    w tym czasie do UOKiK.

Wszystkie zgłoszone przez naszą Kancelarię postępowania zakończyły się wydaniem zgód na planowane koncentracje w I fazie postępowania. Średni czas oczekiwania na decyzję od momentu dokonania zgłoszenia nie przekroczył 30 dni.