Z dumą informujemy, że zakończyły się, trwające ponad dwa i pół roku, roboty budowlane prowadzone w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”. Przebudowie uległy umocnienia brzegowe kanału Piastowskiego i Mielińskiego, na długości ponad 8 km. Zostały one dostosowane do docelowej głębokości toru wodnego, tj. 12,5 m. Oprócz tego zakresem robót objęto również m.in. likwidację przeszkód nawigacyjnych, zalądowienie zatoczek po dawnej karsiborskiej przeprawie promowej i budowę nabrzeża technicznego na wyspie Mielin, a także odtworzenie nabrzeża nr 91.

Celem inwestycji było zapewnienie większego bezpieczeństwa dla żeglugi statków do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk (spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień itp.) oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych.

Projekt był współfinansowany z funduszy UE, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Kosztował prawie 330 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 256 mln zł.

Mieliśmy przyjemność sprawować kompleksową obsługę prawną ww. projektu na rzecz Zamawiającego – Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kontrakt realizowany był w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.