Czy zakażenie koronawirusem może stanowić wypadek przy pracy?

Czy zakażenie koronawirusem może stanowić wypadek przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w...
Przesłuchanie świadka coraz częściej na piśmie

Przesłuchanie świadka coraz częściej na piśmie

Z codziennej praktyki zespołu procesowego SWS wynika, iż w ostatnim czasie na znaczeniu przebiera pisemny sposób przeprowadzania dowodu z przesłuchania świadka. Dotychczas klasyczną zasadą w tym obszarze było słuchanie świadka na rozprawie, który po odebraniu...
SN: Wykonanie prostej roboty budowlanej to zlecenie, a nie dzieło

SN: Wykonanie prostej roboty budowlanej to zlecenie, a nie dzieło

Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 21 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I UK 83/19, w sprawie odwołania przedsiębiorcy budowlanego przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o podleganie ubezpieczeniom...