Elektroniczny e-KRS

Elektroniczny e-KRS

Z dniem1 lipca 2021 r. ruszył elektroniczny e-KRS. Zgodnie z art. 19 znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego....
Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców od 23 lipca 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców od 23 lipca 2021 r.

Przypominamy, że  23 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Na podstawie wprowadzonych zmian pomocą zostaną objęte kolejne grupy przedsiębiorców (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców – Dz. U. z 2021 r....