Nowy zakaz w ruchu lotniczym w związku z epidemią COVID-19

Nowy zakaz w ruchu lotniczym w związku z epidemią COVID-19

W dniu 28 października br. weszło w życie kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wydłuża zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do dnia 10 listopada 2020 r.   Na...
Tarcza Antykryzysowa 5.0 – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. dla niektórych przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa 5.0 – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. dla niektórych przedsiębiorców

W dniu 15 października 2020 r. weszła w życie część zmian w ramach Tarczy Antykryzysowej 5.0 (ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...