Modyfikacja instytucji wyzysku

Modyfikacja instytucji wyzysku

Art. 388 k.c. reguluje instytucje tzw. wyzysku – sytuacje, gdy jedna ze stron umowy, wykorzystując określone niekorzystne położenie drugiej strony, zastrzega dla siebie świadczenie rażąco przewyższające świadczenie własne. Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie...
Śmierć i upadłość dłużnika a niecelowe wszczęcie egzekucji

Śmierć i upadłość dłużnika a niecelowe wszczęcie egzekucji

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.) w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości...