Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kancelaria SWS wygrała dla Klienta sprawę o ponad 16 milionów złotych przed Sądem Najwyższym.  Spór dotyczył odszkodowania za szkodę poniesioną przez powódkę w związku z pozbawieniem jej męża prawa pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej od Klienta nieruchomości rolnej....

Konferencja LawExchange International w Tokio

W dniach 25-26 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna, wiosenna konferencja stowarzyszenia LawExchange International. W tym roku konferencja miała miejsce w Tokio, a jednym z jej tematów przewodnich było zarządzanie ryzykiem w firmach prawniczych. Przybliżono również...