Ustawa o czternastej emeryturze

Ustawa o czternastej emeryturze

Dnia 25 marca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2021 r. dodatkowego świadczenia pieniężnego oraz...