Nowe PZP: Jednak bez „zamówień bagatelnych”

Nowe PZP: Jednak bez „zamówień bagatelnych”

Początkowo, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., przewidywał udzielanie tzw. „zamówień bagatelnych”. Na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (podpisanej przez Prezydenta...
Rejestr umów o dzieło

Rejestr umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...