Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dn. 14 września 2021 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł brutto, co ma...
Nowelizacja KPA weszła w życie

Nowelizacja KPA weszła w życie

Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. poz. 1491) znowelizowano art. 156 §2 KPA i tym samym obecnie uniemożliwiono podważanie decyzji administracyjnych jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji...