Czy w prawie pracy nastąpi prawdziwa rewolucja?

14 marca br. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Dokumenty te – przekazane obecnie do prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zawierają regulacje, które...