COVID-19 – przywileje dla honorowych dawców krwi

COVID-19 – przywileje dla honorowych dawców krwi

W dniu 26 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych...
Prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania przez rodzica

Prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania przez rodzica

WSA w Gdańsku w dniu 12 stycznia 2021 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 785/20 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił...
Zalanie sąsiada na zasadzie winy, a nie ryzyka

Zalanie sąsiada na zasadzie winy, a nie ryzyka

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów powszechnych, wspartym uchwałą Sądu  Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt: II CZP 41/12, art. 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego...