NSA: do kompetencji sądów administracyjnych należy także ocena podstaw wszczęcia postępowania karnego skarbowego pod względem jego celowości, tj. oceny czy nie ma ono na celu jedynie przeciwdziałanie rozpoczęciu lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia

NSA: do kompetencji sądów administracyjnych należy także ocena podstaw wszczęcia postępowania karnego skarbowego pod względem jego celowości, tj. oceny czy nie ma ono na celu jedynie przeciwdziałanie rozpoczęciu lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. I FPS 1/21, w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosków Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie uchwały wyjaśniającej „Czy w świetle art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o...
Nowe dowody osobiste

Nowe dowody osobiste

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, dowody wydawane po 2 sierpnia 2021 r. będą zawierały odciski palców oraz podpis posiadacza. W związku z tym o dowód nie będzie już można wnioskować elektronicznie. Pobieranie odcisków palców będzie odbywało się w...