Odrzucenie spadku także w imieniu dzieci

Odrzucenie spadku także w imieniu dzieci

W sytuacji, gdy z mocy ustawy lub testamentu zostaliśmy powołani do dziedziczenia po osobie zmarłej, a bilans masy spadkowej jest ujemny i przyjęcie spadku oznaczałoby w praktyce tylko odpowiedzialność za długi spadkowe, konieczne jest odrzucenie spadku poprzez...
Opinia UZP: jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej

Opinia UZP: jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia dotycząca elektronicznego podpisywania ofert na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”). W dniu 4 grudnia 2020 r. informowaliśmy naszych czytelników...