Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę  na etapie rekrutacji

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę na etapie rekrutacji

Kodeks pracy, a konkretnie art. 221, upoważnia pracodawcę do żądania od osoby ubiegającej się o stanowisko pracy podania jej danych osobowych obejmujących zarówno podstawowe informacje identyfikujące osobę fizyczną (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres...

I Krajowa Konferencja Pocztowa CARS

W dniu 28 września 2017 roku w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA POCZTOWA CARS – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie, organizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Wydarzenie miało formę prelekcji w ramach...
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Likwidacja stanowiska pracy polega na trwałym usunięciu ze struktury zakładu pracy stanowiska o określonym zakresie obowiązków. Za likwidację nie można uznać jedynie zmiany nazwy stanowiska pracy, bez faktycznego wyeliminowania obowiązków wchodzących w zakres...

Kancelaria SWS uczestnikiem konferencji LawExchange International

W dniach 14-16 września br. w Dublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez LawExchange International, której członkiem jest Kancelaria SWS. Podczas konferencji radca prawny Bartosz Wachowiak wygłosił prezentację na temat rynku prawniczego w Polsce oraz wzrostu...