Ustawa o dodatku osłonowym

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł oraz osobie w...
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 67/20

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 67/20

  Sąd Najwyższy w dniu 7 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 67/20 na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczącego kwestii czy, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o...
Wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 1 grudnia 2021 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych weszła w życie. Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące m.in.:...
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 70/20

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 70/20

Sąd Najwyższy w dniu 9 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 70/20 dotyczącą kwestii czy dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku, w części w której oddalono jego żądanie główne, w sytuacji gdy nie został zaskarżony wyrok w części...