Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2021 r. sygn. III CZP 49/20

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2021 r. sygn. III CZP 49/20

Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 16 lipca 2021 r. sygn. III CZP 49/20 w składzie 3 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne: „Czy wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych i doręczenie tego postanowienia wraz z...
Elektroniczny e-KRS

Elektroniczny e-KRS

Z dniem1 lipca 2021 r. ruszył elektroniczny e-KRS. Zgodnie z art. 19 znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego....