Podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad

Podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad

Dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wprowadza nowe zasady podpisywania dokumentów finansowych, które mają ułatwić procedurę zatwierdzania sprawozdań finansowych.   Dotychczas podpisy pod sprawozdaniami finansowymi...
Modyfikacja instytucji wyzysku

Modyfikacja instytucji wyzysku

Art. 388 k.c. reguluje instytucje tzw. wyzysku – sytuacje, gdy jedna ze stron umowy, wykorzystując określone niekorzystne położenie drugiej strony, zastrzega dla siebie świadczenie rażąco przewyższające świadczenie własne. Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie...
Śmierć i upadłość dłużnika a niecelowe wszczęcie egzekucji

Śmierć i upadłość dłużnika a niecelowe wszczęcie egzekucji

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.) w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości...