Rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2020 roku Ministera Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczone zostało do dnia 28 lutego 2020 roku funkcjonowanie uczelni poprzez zawieszenie kształcenia, w tym kształcenia na studiach czy studiach podyplomowych.

 

W okresie zawieszenia kształcenia uczelnie mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, natomiast w swoich siedzibach uczelnie mogą prowadzić:

  • zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  • zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zajęcia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
  • zajęcia na studiach pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Jeżeli jednak uczenia nie może zapewnić bezpieczeństwa osób biorących udział w zajęciach zajęcia przenosi się na inny okres rozliczeniowy (poza zajęciami przewidzianymi na ostatnim roku studiów).

 

Przewidziana została również możliwość przeprowadzania zaliczeń, egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych zdalnie.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 roku.