W dniu 16 września br. weszło w życie kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wydłuża zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa do dnia 29 września 2020 r.

 Na liście w opublikowanym Rozporządzeniu znalazło się łącznie 30 państw, w tym Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska czy Stany Zjednoczone.

W projekcie Rozporządzenia wskazano, że: „W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego”. Ponadto w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wyjaśniono, że wykaz państw powstał na podstawie m.in. danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dot. liczby zachorowań na koronawirusa.

Z Rozporządzenia wynika ponadto, że zakaz lotów nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  • na zlecenie albo za zgodą premiera,
  • o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
  • realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie,
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie utraci swoją moc w dniu 29 września 2020 r.