Jak już informowaliśmy na naszych łamach, w nowy rok 2021 wkroczymy z zupełnie nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedną z istotnych nowości, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, ma być jeden Sąd wyodrębniony tylko na potrzeby rozpatrywania spraw z zakresu zamówień publicznych. Ma nim być już od nowego roku odrębny Wydział w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Warto przypomnieć, że wartość zamówień udzielanych w ramach procedur objętych reżimem PZP w 2018 roku przekroczyła 200 mld zł. Oznacza to, że zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. Towary i usługi w ten sposób zamawia w Polsce kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Pokazuje to jak ważną rolę w tym procesie odgrywa sprawny i szybki proces rozpatrywania skarg w zakresie.

 

Na chwilę obecną trwają przygotowania, które mają pozwolić uruchomić nowy wydział począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Jeśli uda się dotrzymać terminu, wszystkie sprawy, dla których ustawa przewiduje właściwość sądu, będą trafiać do nowego wyspecjalizowanego wydziału. Czas pokaże, czy takie rozwiązanie wpłynie na spójność orzecznictwa i szybkość załatwiania tych niezwykle istotnych z punktu widzenia gospodarki.