W dniu 10 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które do dnia 23 maja 2020 r. przedłużyło zakaz ruchu lotniczego na obszarze Polski. Ograniczenie wynikające z przepisów rozporządzenia dotyczy lotów krajowych oraz międzynarodowych.

Nowe przepisy wprowadziły zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji. Dotyczą lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe. Z przedmiotowego rozporządzenia wynika, że do nie 23 maja 2010 r. nie będzie można też wykonywać pasażerskich lotów w ruchu krajowym, poza lotami przewożącymi towary lub pocztę lub gdy statek powietrzny posiada do 15 miejsc pasażerskich. Wyjątkiem są loty wyczarterowane:

  • przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
  • na zlecenie premiera;
  • na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich – którymi do kraju wracają m.in.: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno – konsularnego misji; cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP.

Wyjątek stanowią też loty wykonywane w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Z rozporządzenia wynika ponadto że, do Polski mogą też przylatywać samoloty czarterowe obcych przewoźników, które z Polski zabierać będą cudzoziemców do domu.