Nawiązując do wpisu z dnia 30 marca 2020 roku informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości  przygotowało projekt kolejnej specustawy, w której znaleźć ma się m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub na wydanie postanowienia restrukturyzacyjnego. Termin ten wynika z art. 21 prawa upadłościowego i obecnie wynosi 30 dni.

Jeżeli niewypłacalność dłużnika jest spowodowana epidemią, termin ten ma wynieść aż trzy miesiące, i to licząc od dnia odwołania stanu epidemii. Co więcej, specustawa ma wprowadzić także domniemanie, iż niewypłacalność dłużnika powstała w związku z okolicznościami będącymi skutkiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. To domniemanie  będzie musiał obalić wierzyciel.

Nowelizacja, jeśli wierzyć deklaracjom przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, ma zawierać także inne przepisy w ramach tarczy ochronnej dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Ich ocena będzie możliwa dopiero po zaprezentowaniu kompleksowych rozwiązań ustawowych. Kierunek tych zmiany wpisuje się w postulaty środowiska prawniczego, do których my także się przyłączamy.